Албания: Супериоре

25.10.2020
Кастриоти Влазния Шкодер Тур 7 Партизани Теута Тур 7 Бюлис Кукес Тур 7 Лачи Тирана Тур 7 Аполония Фиери Скендербеу Тур 7
01.11.2020
Кукес Скендербеу Тур 8 Теута Лачи Тур 8 Влазния Шкодер Партизани Тур 8 Бюлис Кастриоти Тур 8 Тирана Аполония Фиери Тур 8
04.11.2020
Кастриоти Кукес Тур 9 Партизани Бюлис Тур 9 Лачи Влазния Шкодер Тур 9 Скендербеу Тирана Тур 9 Аполония Фиери Теута Тур 9
08.11.2020
Кукес Тирана Тур 10 Аполония Фиери Влазния Шкодер Тур 10 Лачи Бюлис Тур 10 Партизани Кастриоти Тур 10 Скендербеу Теута Тур 10 Рейтинг букмекеров LiveResult
21.11.2020
Партизани Кукес Тур 11 Кастриоти Лачи Тур 11 Бюлис Аполония Фиери Тур 11 Влазния Шкодер Скендербеу Тур 11 Теута Тирана Тур 11
25.11.2020
Аполония Фиери Кастриоти Тур 12 Кукес Теута Тур 12 Тирана Влазния Шкодер Тур 12 Скендербеу Бюлис Тур 12 Лачи Партизани Тур 12
29.11.2020
Лачи Кукес Тур 13 Влазния Шкодер Теута Тур 13 Бюлис Тирана Тур 13 Партизани Аполония Фиери Тур 13 Кастриоти Скендербеу Тур 13
05.12.2020
Тирана Кастриоти Тур 14 Скендербеу Партизани Тур 14 Кукес Влазния Шкодер Тур 14 Аполония Фиери Лачи Тур 14 Теута Бюлис Тур 14
12.12.2020
Кастриоти Теута Тур 15 Бюлис Влазния Шкодер Тур 15 Аполония Фиери Кукес Тур 15 Лачи Скендербеу Тур 15 Партизани Тирана Тур 15
19.12.2020
Тирана Лачи Тур 16 Скендербеу Аполония Фиери Тур 16 Влазния Шкодер Кастриоти Тур 16 Кукес Бюлис Тур 16 Теута Партизани Тур 16
23.12.2020
Кастриоти Бюлис Тур 17 Аполония Фиери Тирана Тур 17 Скендербеу Кукес Тур 17 Лачи Теута Тур 17 Партизани Влазния Шкодер Тур 17
16.01.2021
Кукес Кастриоти Тур 18 Бюлис Партизани Тур 18 Влазния Шкодер Лачи Тур 18 Тирана Скендербеу Тур 18 Теута Аполония Фиери Тур 18
23.01.2021
Бюлис Лачи Тур 19 Кастриоти Партизани Тур 19 Теута Скендербеу Тур 19 Тирана Кукес Тур 19 Влазния Шкодер Аполония Фиери Тур 19
30.01.2021
Скендербеу Влазния Шкодер Тур 20 Тирана Теута Тур 20 Кукес Партизани Тур 20 Лачи Кастриоти Тур 20 Аполония Фиери Бюлис Тур 20
06.02.2021
Бюлис Скендербеу Тур 21 Партизани Лачи Тур 21 Кастриоти Аполония Фиери Тур 21 Теута Кукес Тур 21 Влазния Шкодер Тирана Тур 21
13.02.2021
Тирана Бюлис Тур 22 Аполония Фиери Партизани Тур 22 Скендербеу Кастриоти Тур 22 Кукес Лачи Тур 22 Теута Влазния Шкодер Тур 22
20.02.2021
Лачи Аполония Фиери Тур 23 Бюлис Теута Тур 23 Кастриоти Тирана Тур 23 Партизани Скендербеу Тур 23 Влазния Шкодер Кукес Тур 23
27.02.2021
Влазния Шкодер Бюлис Тур 24 Кукес Аполония Фиери Тур 24 Скендербеу Лачи Тур 24 Тирана Партизани Тур 24 Теута Кастриоти Тур 24
07.03.2021
Партизани Теута Тур 25 Кастриоти Влазния Шкодер Тур 25 Аполония Фиери Скендербеу Тур 25 Бюлис Кукес Тур 25 Лачи Тирана Тур 25
17.03.2021
Тирана Аполония Фиери Тур 26 Бюлис Кастриоти Тур 26 Влазния Шкодер Партизани Тур 26 Теута Лачи Тур 26 Кукес Скендербеу Тур 26
20.03.2021
Кастриоти Кукес Тур 27 Аполония Фиери Теута Тур 27 Лачи Влазния Шкодер Тур 27 Партизани Бюлис Тур 27 Скендербеу Тирана Тур 27
03.04.2021
Лачи Бюлис Тур 28 Партизани Кастриоти Тур 28 Скендербеу Теута Тур 28 Кукес Тирана Тур 28 Аполония Фиери Влазния Шкодер Тур 28
10.04.2021
Партизани Кукес Тур 29 Кастриоти Лачи Тур 29 Бюлис Аполония Фиери Тур 29 Влазния Шкодер Скендербеу Тур 29 Теута Тирана Тур 29
18.04.2021
Кукес Теута Тур 30 Тирана Влазния Шкодер Тур 30 Скендербеу Бюлис Тур 30 Лачи Партизани Тур 30 Аполония Фиери Кастриоти Тур 30
24.04.2021
Партизани Аполония Фиери Тур 31 Влазния Шкодер Теута Тур 31 Лачи Кукес Тур 31 Бюлис Тирана Тур 31 Кастриоти Скендербеу Тур 31
02.05.2021
Теута Бюлис Тур 32 Аполония Фиери Лачи Тур 32 Кукес Влазния Шкодер Тур 32 Скендербеу Партизани Тур 32 Тирана Кастриоти Тур 32
08.05.2021
Кастриоти Теута Тур 33 Аполония Фиери Кукес Тур 33 Партизани Тирана Тур 33 Лачи Скендербеу Тур 33 Бюлис Влазния Шкодер Тур 33
12.05.2021
Кукес Бюлис Тур 34 Теута Партизани Тур 34 Тирана Лачи Тур 34 Скендербеу Аполония Фиери Тур 34 Влазния Шкодер Кастриоти Тур 34
16.05.2021
Кастриоти Бюлис Тур 35 Аполония Фиери Тирана Тур 35 Скендербеу Кукес Тур 35 Лачи Теута Тур 35 Партизани Влазния Шкодер Тур 35
22.05.2021
Влазния Шкодер Лачи Тур 36 Тирана Скендербеу Тур 36 Теута Аполония Фиери Тур 36 Кукес Кастриоти Тур 36 Бюлис Партизани Тур 36